Jarak Sosial / Fizikal

Mengehadkan hubungan tatap muka dengan orang lain adalah kaedah terbaik untuk mengurangkan penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19).
Jarak sosial, juga disebut “jarak fizikal,” bermaksud menjaga jarak antara anda dan orang lain di luar rumah anda. Untuk mempraktikkan jarak sosial atau fizikal:
• Jauhkan sekurang-kurangnya 6 kaki (2 meter) dari orang lain
• Jangan berkumpul dalam kumpulan
• Jauhi tempat yang sesak dan elakkan perhimpunan besar-besaran