Penghantaran

COVID-19 menyebarkan secara langsung melalui titisan pernafasan infektif, iaitu zarah titisan yang mempunyai diameter 5 hingga 10 mikrometer. Penularan titisan berlaku ketika anda berada dalam hubungan dekat (dalam jarak 1 meter) dengan individu yang dijangkiti. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung ketika Anda bersentuhan dengan permukaan dan objek yang mungkin telah digunakan oleh, atau ada di lingkungan orang yang dijangkiti. Beberapa kajian juga menunjukkan bahawa titisan ini dapat berjalan sejauh 27 meter.
Penghantaran melalui udara adalah satu lagi kemungkinan; ini berlaku melalui aerosol iaitu titisan dengan diameter kurang dari 5 mikrometer, yang boleh kekal di udara selama kira-kira 3 jam. Walaupun tidak ada penelitian yang cukup untuk menunjukkan bahawa COVID-19 dibawa ke udara, virus itu mungkin tetap berada di udara untuk jangka masa yang lebih lama di kawasan tertentu yang kekurangan ventilasi yang betul.