Tentang kita

Siapa kita:

Maklumat yang salah sama berbahaya seperti yang terdapat di media masa kini; pengetahuan sentiasa berkuasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan, fakta dapat menenangkan. Pada masa-masa krisis, kesedaran dapat membuat perbezaan antara hidup dan mati. Dalam jangka masa ini, ketakutan, dan puak WhatsApp WhatsApp, kami di Wrangler Instruments bertujuan untuk membawa anda maklumat yang boleh dipercayai, tepat, dan terkini mengenai novel coronavirus, melalui inisiatif bukan untung ini.
Di ‘Fight Against COVID’19’ kami berharap dapat memainkan peranan kami dalam memperkasakan massa. Kami percaya setiap manusia berhak untuk mengetahui. Dan kami di sini untuk memastikannya.

 

Misi:

Untuk membantu individu, keluarga, komuniti dan organisasi dalam memerangi COVID-19 dengan memberikan maklumat yang tepat dan terkini